Persbericht "Suzanne Lipsch kan raadszetel niet aanvaarden", 28 maart 2018

​Het volledige persbericht

 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen mocht ik als lijstduwer op heel veel stemmen rekenen. Zelfs zoveel, dat ik in de gelegenheid kwam om op 29 maart plaats te nemen in de raad van de gemeente Voerendaal. Eindelijk zou ik mij na drie jaar samen met de andere raads-, commissie- en fractieleden weer mogen inzetten. Een wens die ik ook met onze tweede flyer bij iedereen van Voerendaal luid en duidelijk heb mogen uitdragen met de fractie.

 

Ik heb vanavond, woensdag 28 maart echter moeten concluderen dat dat er niet in zit. De reden daarvoor ligt in het feit dat ik bij het bureau van Stadsregio Parkstad Limburg werkzaam ben. Daarbinnen werken de acht gemeenten samen. Een dienstverband binnen Parkstad Limburg zou normaal geen probleem zijn geweest. Sterker nog, dit is ook bij andere gemeenteraadsleden die in hun dagelijks leven een functie bij een overheidsorgaan en specifiek ook bij Parkstad hebben, geen probleem. Ik heb bovendien uit zorgvuldigheid al in november, in de aanloop naar de verkiezingen, met mijn direct leidinggevende overleg gehad over een eventuele positie als lijstduwer op de kieslijst voor de verkiezingen.

 

In mijn geval echter, zo blijkt nu uit contact met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt geoordeeld dat de wet het mij niet verbiedt zitting te nemen in de raad, maar dat mijn bevoegdheden binnen Parkstad Limburg daarvoor te groot zijn.

 

Er is daarmee geen sprake van belangenverstrengeling, maar de schijn zou kunnen ontstaan of door partijen worden opgeroepen. Daarmee zou mijn integriteit in de raadzaal in twijfel kunnen worden getrokken. En als íets mij en onze fractie dierbaar is, dan is het wel onze integriteit.

 

Voerendaal Actief heeft integriteit altijd als hoogste doel en dit heeft me samen met de beoogde raadsleden doen besluiten, dat ik hoe erg ik het ook vind, nu geen zitting kan nemen in de raad. Ik ben van mening dat ik in de raad een heel waardevolle rol had kunnen spelen voor Voerendaal. Maar weet dat onze fractie en de drie raadsleden zich sterk voor u gaan inzetten.